BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ ?

Báo cáo trong tài chính là gì?Tại Việt Nam hiện nay, để cụ thể hơn báo cáo tài chính là gì, luật pháp nước ta đã quy định hệ thống báo cáo tài chính bao gồm các yếu tố là bảng cân đối về lĩnh vực kế toán; bảng báo cáo về việc lưu chuyển…

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI QUẬN THỦ ĐỨC

Bạn cần tư vấn về nghiệp vụ kế toán?Bạn là chủ doanh nghiệp cần biết về những thủ tục công ty bạn cần phải làm?Bạn đang trong tình trạng bế tắc vì những sai lầm của kế toán cũ trong quá khứ và chưa xử lý được và sắp đến thời gian quyết toán…

DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN

Dịch vụ khai báo Hải quan là một trong những khâu rất quan trọng trong quá trình xuất – Nhập khẩu hàng hóa, việc khai báo hải quan đòi hỏi sự linh hoạt của nhân viên giàu kinh nghiệm để xử lý những vấn đề phát sinh. Với kinh nghiệm nhiều…